Utbildningen sker  under sex heldagar, oftast uppdelade på tre pass om två dagar vardera. Ibland kan kursen även läggas upp på två gånger tre dagar.
Utbildningen är inriktad på träning under större delen av tiden. Träningen följer behandlingsmanualen, som sedan är ett stöd för behandlarna.
Det är en fördel att ha en arbetsplatsbaserad utbildning, då behandlarna sedan kan få stöd hos varandra i sitt fortsatta arbete.
Handledning och fortbildning erbjuds sedan återkommande till de som deltagit i utbildningen.

Under 2015 och 2016 genomfördes en utbildning i hr-kbt vid Stockholm Stads Ungdomsmottagningar
rapporten om denna utbildning och en utvärdering av implementeringen finns  här.

Under 2018 genomfördes en utbildning i hr-kbt i Botkyrka för behandlare inom ungdomsmottagning, ungdomsvård och familjevård.

 Under 2019 genomfördes en öppe n utbildning

Ny utbildning 2020
Humörregleringsinriktad KBTmed minnesåterkonsolidering

Detta är en kurs som lär ut kunskap om hur du kan hjälpa klienter att
utveckla sin förmåga att byta humör. Metoden bygger på minnes-
återkonsolidering, en manual och intensiv övning under kursdagarna.
Det handlar om att träna välbefinnande och att sedan kunna bearbe-
ta negativa känslor, framför allt att minska rädsla. Läs mer på HR-KBT.se.
Lärare: Göran Högberg, leg psykoterapeut, med dr, barn- & allmän-
psykiater. Tid och plats: Centrala Stockholm, kl 9-17,
tre dagar 11-13 maj och tre dagar 21-23 september 2020
Pris: 8000 kr plus moms  
Anmälan och frågor: gorhogberg1@gmail.com