Metoden och teorin för minnesåterkonsolideringsbaserad psykoterapi har presenterats vid olika kongresser och konferenser


BUP Stockholm Metod och utvecklingsdag 2012

Skärgårdsseminarium finska kroppspsykoterapiföreningen
8 september 2012

Grand Round Kingston University Kanada 2013.

Konferens för ungdomsmottagningarna i Sverige 3 april 2014

Konferens London  4 Augusti 2014 Empowering Practice, Integrating psychodrama, sociodrama and ohter modalities. Arrangerad av IAGP Psykodramasektion och Britsh Psychodrama Association.
Key note speech. Affective neuroscience, memory reconsolidation and action methods.

Society for Psychotherapy Research (SPR). 45th International Annual Meeting, preconference workshop, Köpenhamn Juni 2014.

International Association for Suicide Research (IASR), världskonferens, New York Oktober 2015, poster och postersession.

Unga Vuxna Dagarna, Stockholm, Januari 2016. Föredrag. Föredraget kan ses och höras på www.ungavuxnadagarna.se

European Symposium for Suicide and Suicidal Behaviour ,ESSSB16, Oviedo September 2016. Föredrag.

BUP, metod och forskningsdag 2017. Föredrag

Konferens i suicidprevention Göterborg 2017
http://spkonferens2017.se/wp-content/uploads/2017/09/HR-KBT-Gtbg-2017.pdf

Psykiatrikongressen  i Stockholm 2022 Behandling av suicid-tankar.
https://irp.cdn-website.com/83d58d14/files/uploaded/Ho%CC%88gberg%20Arbeta%20med%20suicidtankar%20med%20kognitiva%20tekniker.%20slutlig.pdf

Soeciety for the Exploration of Pychotherapy Integration SEPI har ett internationellt årsmöte. Vid det senaste presenterades denna föreläsning om minnesåtekonsolidering och känsloreglering.

Svenska Psykiatriska Föreningen kongress Göpteborg Mars 2023. Föredrag om att arbeta med sömnstörande tankar.