Utbildningen sker  under sex heldagar, oftast uppdelade på tre pass om två dagar vardera. Ibland kan kursen även läggas upp på två gånger tre dagar.
Utbildningen är inriktad på träning under större delen av tiden. Träningen följer behandlingsmanualen, som sedan är ett stöd för behandlarna.
Det är en fördel att ha en arbetsplatsbaserad utbildning, då behandlarna sedan kan få stöd hos varandra i sitt fortsatta arbete.
Handledning och fortbildning erbjuds sedan återkommande till de som deltagit i utbildningen.

Under 2015 och 2016 genomfördes en utbildning i hr-kbt vid Stockholm Stads Ungdomsmottagningar
rapporten om denna utbildning och en utvärdering av implementeringen finns  här.

Under 2018 genomfördes en utbildning i hr-kbt i Botkyrka för behandlare inom ungdomsmottagning, ungdomsvård och familjevård.

 Under 2019 genomfördes en öppen utbildning

I April och September 2022 ordnas en ny utbildning, se första sidan.
-------------------------------------------------------------------------------